İAÜ ve Altı Nokta Körler Derneği arasında İşbirliği Protokolü Yapıldı.

Explanation: İstanbul Aydın Üniversitesi ve Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi arasında İşbirliği Protokolü Yapıldı.
Categorie: İŞBİRLİKLERİMİZ
Adding Date: 10.03.2012
Date Valid: 14.08.2020, 12:09
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=885


İstanbul Aydın Üniversitesi ve Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi arasında İşbirliği Protokolü Yapıldı.

Bu işbirliği çerçevesinde yaygın eğitim kapsamında, Mesleki ve Teknik Kurslar ve Sosyal Etkinlikler düzenlenecektir.