Okul psikolojik danışmanlığı İAÜ'de masaya yatırıldı

Explanation: İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen “Okul Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu”nda okul psikolojik danışmanlığı ve rehberlik servislerinin daha kaliteli hizmet verebilmeleri için yapılması gerekenler, ortak problemler ve çözümler tartışıldı.
Categorie: SEMPOZYUM
Adding Date: 12.04.2016
Date Valid: 07.08.2020, 23:44
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=3322


İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nün düzenlediği “Okul Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu”na MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cem Gençoğlu, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD Prof. Dr. Ragıp Özyürek ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz Bilge konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumun temel eğitim seviyesindeki okullardaki rehberlik servisleri için çok etkili olduğunu söyleyen MEB Temel Eğitim Genel Müdür Cem Gençoğlu, “Temel eğitim düzeyindeki okullarda rehber öğretmenlerimizden ne gibi beklentiler içerisinde olduğumuzu, okullardaki rehberlik sistemimizin nasıl dizayn edilmesi konusunda beklentilerimizi ifade etmeye çalıştık. Özellikle temel beceriler ve temel etkinlikler konusunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ne gibi katkıları olabileceğini bu anlamda üniversitelerin, uygulamacıların nasıl buluşabileceğini ve buluşma etrafında Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu sürecin içerisinde nasıl dâhil olabileceğini ortaya koymaya çalıştık. Çünkü uygulamayı ve öğretmenliği istihdam eden bakanlık olarak çok önemli bir pozisyonda bulunuyoruz. Bu buluşmayı önemsiyorum. Sonuçların da hem akademi camiası tarafından hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirebileceğini ve uygulamalarını bu doğrultuda oluşturabileceğini düşünüyorum,” dedi.

“Sempozyumla beraber okullarımızdaki öğretmenlerimizin görev alanlarıyla ilgili ne tür sorunlar yaşadığını birbirimizden birincil ağızdan dinleme fırsatımız oldu ve bu sayede de karşılıklı olarak ortak sorunlarımızı paylaştık” diyen MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör konuşmasına şöyle devam etti:

 “Aynı zamanda okul danışmanlığı, okullardaki rehberlik hizmetlerinin daha nitelikli hale getirebilmesi için neler yapılmalı diye bu sempozyumla birlikte konuşulup tartışma imkanı bulduk. Yapılan akademik ve bilimsel yaklaşımlar okullarda ve eğitim ortamlarındaki işimizi daha nitelikli yapmamıza ışık tutacak. Biz de bu çalışmalardan en üst düzeyde istifade edeceğiz. Eğitim ortamlarımızın kalitesinin yükseltilmesi için bu çalışmaları reverans haline getireceğiz.”

Sempozyumla birlikte daha bilinçli bir değerlendirme yaptıklarını da vurgulayan Celil Güngör, “Hayatın hızlı aktığı eğitim ortamlarında her şey sürekli eksilir. Dolayısıyla bazı eksiklerinin olması gayet normaldir. Bizim nerelerde eksikliğimiz var nereleri güçlendirmeliyiz, hangi güçlü yanlarımızın yanısıra güçlü yanlarımız var bunu sürekli izlemiş olmamız önemli. Dolayısıyla bu tür sempozyumlarda da meslektaşlarımız, eğitim dünyasıyla ilgili nelerin hızla geliştiğini, nelerin gerisine kaldığımızı, nelerin ilerisine doğru yol aldığımızı objektif bir şekilde tartışırlar. Bu açıdan biz bunu bir eksiklik ya da bir fazlalık olarak değil kendimizi yenilemek olarak görüyoruz,” şeklinde konuştu.

Sempozyumda, Önleyici ve Çözüm Bulucu Yaklaşımlar başlıklı panelin Moderatörlüğünü yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD Prof. Dr. Ragıp Özyürek konuyla ilgili olarak, “Sempozyumla birlikte okullarımızdaki psikoloji danışmanlığı ve rehberliğinin kalitesini yükseltmeyi,  öğrencilerimize ve öğretmenlerimize daha etkili bir hizmet sunabilmeyi amaçladık. Bunların yanısıra ilerleyen zamanlarda da hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de üniversitelerle böyle bir ortak işbirliğine girmeyi ümit ediyoruz. Çalışmalarımızın neticesi olarak Psikolojik Danışmanlık Anabilim Başkanlıkları toplantılarında okul psikoloji danışmanlığı alanının daha çok gündeme gelmesini ve okullarımızdaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin daha iyi yerlere gelmesi için dergi ve bültenlerle katkı yapmalarını istiyoruz,” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Böylece bütün bu çalışmalar okullardaki PDR hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesini sağlayacaktır. Öncelikle ilkokullarda ve ortaokullarda değerler eğitimi veya yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik rehberlik öğretmenlerinin ya da okul psikolojik danışmanlarının çalışmalar yapması gerekmektedir. Bir de ne yazık ki travmalar ülkesiyiz. Çok ciddi sarsıntılar yaşayan yurttaşlarımız, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız oluyor. Rehberlik öğretmenlerimiz ve okul psikolojik danışmanlarımızın bu doğrultuda da eğitim almaları, gelişmelerini ve bu tip sarsıcı dramatik olaylarda daha hazır olmalarını istiyoruz. Risk altındaki çocuklarımıza daha etkili çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz mezun olmadan en azından empati ve ben dilini kullanma gibi temel yaşam becerilerinde bir farkındalık geliştirmelerini umut ediyoruz.”

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz Bilge ise yaptığı konuşmada sempozyumun, okul psikoloji danışmanlığı konusunda bakanlık ve uygulama çapında m yaşanan güçlüklerin iyileştirilmesi için destekleyici olduğunu vurgulayarak, “Her şeyden önce bir mesleğin gelişmesi için standartların oluşturulması, akreditasyonunun sağlanmasıyla birlikte programlarla uygulama alanının bütünleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de programlarının geliştirilmesi ve farklılaştırılması için ancak uygulamacıların bir araya gelmesi lazım. Programların geliştirilmesinde üniversiteler, bakanlık ve meslektaşlarımızın tek mesleki örgütü olan ve akademisyeni ve uygulayıcıyı buluşturan derneğimizin bir arada çalışmalar yapması bekleniyor. Tabi bizden beklenen şu, standartların oluşturulmasından sonra akreditasyon ve yeterlikler, yetkinliklerle ilgili çalışmalarımızın bir düzleme oturtulması, bunun başarılı bir şekilde sonuçlandırılması en büyük temennimiz. Dolayısıyla tek taraflı iyileştirildiği sanıldığı programlar değil her şeyden önce bütün paydaşların işin içine katıldığı, görüşlerinin alındığı, çalıştayların panellerin yapıldığı bir şekilde mesleklerin ele alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

 

Haber:İAHA

Fotoğraf: Samet İnce (İAHA)


------------------------------------------------------------------------


School psychological counseling discussed at IAU

Organized at Istanbul Aydin University, things to be done to improve the quality of school psychological counseling services, mutual issues and solutions were discussed during “School Psychological Counseling Symposium.”


Organized by IAU Faculty of Education Department of Psychological Consultation and Guidance, the attendees to the event included; MEB Fundamental Education Director associate professor Cem Gencoglu, MEB Special Education and Guidance Services Director Celil Gungor, Istanbul Aydin University Department of Psychological Consultation and Guidance professor Ragip Ozyurek and Turkish Psychological Consultation and Guidance President Professor Filiz Bilge. 

Expressing that symposium’s effect on guidance services at schools in fundamental education level, MEB Fundamental Education director Cem Gencoglu said, “ We have expressed our expectations from our guidance teachers at schools at fundamental education level. We have tried to include ourselves in the process of meeting universities with those who apply psychological counseling services and guidance services to contribute fundamental skills and actions. We have the position to employ both the teachers and the practice. I very much value this meeting. I believe the results will be evaluated by both academics and the Ministry of National Education.”

“With the symposium, we had a chance to find out the issues our teachers are having from first hand and therefore share our mutual problems,” said MEB Special Education and Guidance Services president Celil Gungor.

“At the same time, we also had a chance to talk and discuss what we can do better improve the quality of guidance services at schools. Academic and scientific works conducted will shed a light on how we can do our job at schools better. We will take advantage of such works. We will make sure that people take these works as references.”

Emphasizing that with the symposium they have conducted more conscious evaluation, Celil Gungor said, “With the life continuing really fast, in educational environments everything declines. Therefore there might be somethings that are missing. We need to focus on where we have deficiencies and how to strengthen them. So our coworkers in such symposiums discuss objectively what changes in education and where we fall behind and in which direction we need to head. From this perspective, I see that renewing ourselves as an issue rather than seeing it as a deficiency or excess.”

Moderating the panel titled “ Prevention and Solution Approaches”, IAU Department of Psychological Consultation and Guidance professor Ragip Ozyurek said, “ We aimed to offer effective services to our students and teachers and improve the quality of psychological counseling and guidance at our schools. We have to work on a mutual project with the Ministry of National Education.”

“These work will enable PDR services to become more qualified. Guidance teachers and school psychological consultants need to conduct works to improve life skills at elementary and junior high schools. Unfortunately we have many citizens, students and relatives of those who die during their military services. Our teachers and consultants should be well prepared for this. We want to do more for kids under risk.”

Turkish Psychological Counseling and Guidance president Professor Filiz Bilge said, “ For any occupation to develop, there is a need to establish standards and accreditation and integrate the program with its application field. In order to develop such programs, universities, the ministry and our coworkers need to work together. It is expected from us to put our works in establishing standards and accreditation together. This needs to be done with both the stakeholders through panels and workshops.”