Prof. Dr. Yaşar Onay “Rusya Türkiye üzerinden NATO'yu deniyor”

Explanation: “Türkiye - Rusya İlişkileri ‘Vladimir Putin Rusyası Nereye Gidiyor?” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Yaşar Onay, Rusya'nın NATO'yu büyük bir tehdit olarak gördüğünü Türkiye üzerinden NATO'yu denediği söyledi.
Categorie: SEMPOZYUM
Adding Date: 11.03.2016
Date Valid: 08.08.2020, 00:18
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=3258


İstanbul Aydın Üniversitesi Ortadoğu ve Kafkasya Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları ve Uygulamaları Merakezi işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye - Rusya İlişkileri ‘Vladimir Putin Rusyası Nereye Gidiyor?” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Yaşar Onay, “Rusya içinde bulunduğumuz dönemde varlığı için en büyük tehdit olarak NATO'yu görüyor ve NATO tarafından da çevrelendiğini düşünüyor. Şu anda Rusya kendince çok akıllı bir stratejiyle NATO'yu birkaç yerde birden deniyor. Ne için denediğini belki şu an bilmeyiz. Belki ilerde başka şeyler olabilir.  Örneğin Baltık'da deniyor. Gürcistan’da Amerika'yı denedi. Şimdi Suriye'de Türkiye'yi deniyor. Türkiye üzerinden NATO'yu deniyor. Yani NATO nereye kadar krizi yükseltebilir. Acaba Türkiye  ve  Baltık Cumhuriyetleri üzerinden bir dünya savaşını göze alabilir mi?” şeklinde konuştu. 

Türk - Rus ilişkilerinin bin yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Onay,  “O bin yıllık geçmişin 600 yılı Türk egemenliği altında geçmiş. Son 400  yılda Ruslar Türkler'e karşı egemenlik haklarını kazanmışlar ve geliştirmişler,” diyerek  Çanakkale Savaşı'nın bilerek ya da bilmeyerek tarihte iki devletin kaderini değiştirdiğini de söylerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Böylesine iç içe geçmiş birliktelik ve beraberlikten bahsediyoruz. Ama Rus tarihine yine bir bütün olarak baktığımızda gördüğümüz bir özellik var. Rusya'da güç paylaşılan bir öge olmamış. Çarlık döneminde Çar'a itaat etmek, Sovyetler Birliği döneminde Sovyetler Birliği Kominist Partisi liderine ve partiye itaat etmek. Günümüzde de şu an Rusya Fedarosyonu'ndaki devlet liderinin sahip olduğu başkanlık yetkileri, başkan bir devlet   başkanının çok çok ötesinde bir güç. Rus halkı yine güce itaat ediyor. Yine Rus sitemine bir bütün olarak baktığımızda ister Çarlık olsun ister Sovyet olsun ister bugünkü Rusya federasyonu olsun ana hatları Petro tarafından belirlenmiş bir dış politikayı hayatının her evresinde uygulama alanına  geçirmiş. Günümüzde de böyle. Değişen çok fazla bir şey yok aslında.”

Prof. Dr. Onay, Türk Hava Kuvvetleri  tarafından düşürülen Rus uçağı birlikte tırmanan iki ülke ilişkilerini ise şöyle değerlendirdi:

“Bu anlamda özellikle uçağın düşürülmesinden sonraki döneme baktığımızda birden bire Ortadoğu'da kitlenen iki ülke var Rusya ve Türkiye. Uluslararası ilişkiler dersine girişte birinci sınıf  öğrencilerine net bir şekilde öğettiğimiz devletlerarası ilişkilerde karşılıklı çıkarlar esastır. Devletler arasında Katolik evliliğinden bahsedemeyiz. Bugün dost yarın düşman olabilir. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya'nın aynı coğrafyada benzer hedefler doğrultusunda zaman aman anlaşma, zaman zaman çatışma sistemlerini hayata geçirmelerini doğal karşılamak gerekir. Bu her iki ülkenin de jeopolitik konumlarından kaynaklanmaktadır.

Sovyetler  döneminde Ortadoğu Rusya için çok önemli bir coğrafya ve orta doğu da oldukça da etkili. Mısırda etkili, Irak'ta etkili, Suriye'de, Kuzey Afrika'da çok ciddi bir etkisi var. Buralara aynı zamanda silah sistemlerini satıyor. Rusya'nın sahip olduğu zenginlik kaynakları sadece sahip olduğu doğalgazlardan gelmiyor. Silah sistemleri de çok ciddi bir kalem oluşturuyor. Bölgede dengelerin değişmesi Irak Savaşı,  Afganistan Savaşı ve bunların ABD'nin bölgede hakimiyetini kalıcı hale getirmesi ve Ortadoğu'dan Rusya'nın giderek kopması. Şimdi tüm bunları Evet Rusya'nın kuzeyde çok geniş bir sahil şeridi var ama hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla Rusya Tarsus Limanı olmada yapamaz. Rusya için Tarsus limanı yaşam damarları kadar önemli. Akdeniz'den giderek kopması, bölge üzerinden giderek uzaklaşması bu rus stratejisi ve jeopolitiğinin kabul edeceği bir şey değil.”

İAÜ Ortadoğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu ise yaptığı konuşmada “Bugün medyadaki tehditlerin  çoğu ehemniyetsizdir. Ben elli yıldır Rusya!ya gidip geliyorum. Bugünkü kadar Rus insanının durumu ağır olmamıştır. Ekonomik durumu çok ağırdır. Yani bir ülkede para yere düşüyor kimse onu kaldırmıyorsa o devlet çok ağır bir buhran içindedir. Bundan başka eğitimde kültürde diğer alanlarda rüşvet başı alıp gitmiştir. Elbette biz bunların düzelmesini istiyoruz. Putinden gelen tehditlerin de ehemniyeti yoktur. Çünkü Türk insan hiçbir şeyden kormuyor. Vatanini canından çok seviyor ve seksek milyonu öldürürsen de yine bu topraklardan devlet fışkıracaktır. Bunu Putin de böyle bilsin,” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın  gerçekleştirilen konferansın hem Türkiye hem de Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya için çok değerli olduğunu belirterek, “Çok yakinen biliyoruz ki Avrasya coğrafyasında iki büyük güç biri Rusya Federasyonu diğeri Türkiye Cumhuriyeti devleti. Her biri büyük imparatorluklardan bugüne ulaşmışlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti asırlara dayanan bir tarihi olan Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden kendini oluşturan çağdaş, genç, kendi bölgesinde güçlü; hem ekonomisiyle hem siyasetiyle hem de jeopolitik konumuyla güçlü bir devlet. Arkasında büyük bir tarih Osmanlı ve Selçuklu. Rusya Federasyonu yine asırlara dayanan kültürü ve tarihiyle çok güçlü bir devlet,” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ve her iki devlet bugün Avrasya coğrafyasını hem siyasi olarak hem ekonomik olarak etkiliyor. Çok daha enterasanı bu iki devletin ilintili olduğu devletler de var. Rusya ile Türkiye'nin etkileşim içinde olduğu devletlere baktığımız zaman asırlardır tarihiyle kültürüyle birlikte. Orta Asyadaki Türk Cumhuriyetleri düşünün, Karadeniz'in kuzeyindeki ülkeleri düşünelim. Kafkasya'daki cumhuriyetleri düşünelim. Doğrudan ilintili içinde olunan ülkeler var. Dolayısıyla takdir edersiniz ki kendi coğrafyasında güçlü olan bu ülkenin yaşadığı herhangi bir olumsuzluk bu coğrafyadaki diğer devletleri de doğrudan etkiliyor. Direkt olarak etkiliyor.”

İki oturumda gerçekleştirilen sempozyumda“Son Gelişmeler Işığında Rusya”, “Rusya’nın Yeni Jeostratejisi ve Uluslararası Güvenlik”, “Türkiye - Rusya Ekonomik İlişkileri (Durum Değerlendirmesi)”, “Türkiye- Rusya İlişkilerinin Kültür ve Eğitim Boyutu”, “Rusya’nın Enformasyon Savaşı: Yalanlar, Gerçekler, Tehditler (Uçak Krizi Sonrası)”, “Hukuki Düzlemde Günümüz Türk- Rus İlişkileri” konuları ele alındı.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professor Yasar Onay “ Russia is testing NATO through Turkey”

Speaking at the conference themed “Relations between Russia and Turkey: Where is Vladimir Putin’s Russia headed?”, Professor Yasar Onay said that Russia was testing NATO through Turkey.
Conference titled “Relations between Russia and Turkey: Where is Vladimir Putin’s Russia headed?”  was organized with the collaboration of Istanbul Aydin University Middle East and Caucasus Application and Research Center and Istanbul Aydin University Turkey Research and Application Center. Speaking at the conference Professor Yasar Onay said, “ Russia currently sees NATO as the biggest threat for its existing and thinks that it is being surrounded by NATO. Russia is now testing NATO, in her opinion, with smart strategies, in multiple locations. We may not know why Russia is testing right now. It tested the U.S. in Georgia, Turkey in Syria and through Turkey, it is now testing NATO. Up to what point NATO can handle the crisis? Can it afford to go into world war through Baltic Republic and Turkish Republic.

Mentioning a thousand years of a history of Turkish-Russian relations, Professor Yasar Onay said, “ 600 out of a thousand years of Russian history was under Turkish domination. During the last 400 years Russians gained their independence,” and added that Gallipoli War has changed the destiny of both countries.
“ We are talking about such a unity and solidarity that engaged both countries. Looking at Russian history as a whole we only see one thing: Power was never shared in Russia, such as obeying Tsar during Tsarist era or obeying the Communist Party leader during Soviet Union era. Nowadays, presidential power vested in head of state in Russian Federation is far beyond any other head of states have. Russian people are once again obeying power. Again, when we look at Russian system as a whole whether it is Tsarist, Soviet Union or today’s Russian Federation, its foreign policy was determined by Peter the Great and executed throughout its foreign relations. It is still the same. Nothing has changed.”
Professor Onay has evaluated the relations between two countries which was escalated after downing of the Russian plane by Turkish Air Force:
“When we look at the period after the downing of the plane, we see two countries locked in the Middle East: Turkey and Russia. We teach our students during International Relations 101 class that mutual interest is the main thing in international relations. Today’s friend can be tomorrow’s enemy. We should take it naturally that from time to time Turkey and Russia, being in the same geography, with similar goals, have agreements or conflicts. This is caused by their geopolitical location.

During the Soviet Union era, Middle East was very important for Russia. It has an important influence in the Middle East as well as Egypt, Iraq, Syria and Northern Africa. It also sells its weapons there. Russia’s wealth is not made up of its sales of natural gas. Weapon sales is an important item in its list. Change in the balance of power in the region, war in Iraq, war in Afghanistan, and permanent dominance of the U.S. in the Middle East and gradual withdrawal of Russia from the Middle East. Russia will need Tartus port and it is very important for Russia. Its withdrawal from the region and the Mediterranean Sea is not acceptable for Russia.”
Professor Kamil Veli Nerimanoglu, director of IAU Middle East and Caucasus Application and Research Center, said, “The threats we hear on media outlets have no significance. I have been going to Russia for the last fifty years. Russian people had never had this much difficulty in their whole life economically. Other than that, bribery is seen in everywhere. We of course want these to be fixed. There is no significance of Putin’s threats. Because we are not scared of anything and we love our country. Putin should know this as it is.”
Highlighting the importance of the conference for Turkey and its current situation, Istanbul Aydin University President Dr. Mustafa Aydin said, “We know it very well that there are two super powers in Eurasian region: Turkey and Russian Federation, both of which emerged from big empires. Young, modern and strong in its region economically and politically, Republic of Turkey emerged from the ashes of Ottoman Empire. Russian Federation, on the other hand, is a very strong country with its centuries long history and culture.”

“Both countries are influencing Eurasian region economically and politically. Both countries have direct relations with some of the countries in the region. Think about Turkish Republics in Central Asia, countries North of Black Sea, countries in Caucasus. As you can imagine, any negativity Russia or Turkey has in the region effects the other countries in the region directly.”
During two sessions, subjects such as ‘Russia in Light of the Latest Developments”, “New Geostrategy of Russia and National Security”, “Economic Relations between Russia and Turkey”, “Cultural and Educational Dimensions of Turkish and Russian Relations”, “Russia’s Information War: Lies, Truths, Threats”, “Turkish-Russian Relations in Legal Dimensions” were discussed.