Etiket Sanayiciler Derneği Ve İAÜ ABMYO Basım Ve Yayın Teknolojileri Bölümü Ev Sahipliğinde Etikete Yönelik Eğitim Ve Stajyerlik Toplantısı Gerçekleşti

Explanation: Etiket Sanayiciler Derneği Ve İaü Abmyo Basım Ve Yayın Teknolojileri Bölümü Ev Sahipliğinde Etikete Yönelik Eğitim Ve Stajyerlik Toplantısı Gerçekleşti
Categorie: TOPLANTI
Adding Date: 03.02.2016
Date Valid: 21.10.2020, 05:27
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=3213


26 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü ev sahipliğinde Etiket Sanayiciler Derneği işbirliği ile tam gün süren bir toplantı yapıldı. Eğitime yönelik olarak düzenlenen bu toplantıya ESD yönetim kurulu, ESD’nin işbirliği yaptığı akademik çevreler, eğitimle ilgisi olan sivil toplum örgütlerinden ilgili kişiler ve TARSUS guruptan (İngiltere) eğitim danışmanı, etiket eğitimi konusunda bir sistem kuran eğitimciler katıldı. Toplantının hedefi basım sektörünün etiket alanında bir yol haritası hazırlamaktı. Sabah oturumunun konusu üniversite, meslek okulları, sektör, öğrenci staj ilişkileriydi. Öğleden sonra ise eğitim, iş öncesi, iş başı ve yasal ustalık sertifikası eğitimi konuları üzerinde yoğunlaşıldı.

Etiket Sanayiciler Dernek Başkanı Sn. Aydın OKAY etiket sektöründe dünya gelişimini takip ettiklerini dile getirirken, Türkiye’de basım alanında verilen eğitimlerde mezun olan öğrencilerden sektörün beklentilerini anlattı.  Basım ve Yayın Teknolojileri Bölüm Başkanı ve Etiket Sektörü Akademik kurul başkanı Öğr. Gör. Özgül YAMAN ise İstanbul Aydın Üniversitesi’nin staj konusundaki uygulamalarını ve başarılarını dile getirdi. Yapılan toplantının Mart ve Nisan ayında tekrarlanacağı ve yapılan çalıştayların Mayıs ayında Etiket Bayramında raporunun basına sunulması kararı alındı.