İletişim Eğitiminde Akreditasyon ve Tanıma

Explanation: İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Başkanı Prof. Dr Aysel Aziz, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği “İletişim Eğitiminde Akreditasyon ve Tanıma” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
Categorie: PANEL
Adding Date: 27.01.2016
Date Valid: 21.10.2020, 05:13
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=3184


Konuşmasında Türkiye'de iletişim eğitiminin ilk çıkış noktasını anlatan Prof. Dr. Aysel Aziz,  iletişim  eğitiminin ilk adımının 1951 yılında Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi 'nin İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne başvurusuyla başladığını söyleyerek, “Sedat Simavi, 'komuoyunu oluşturacak olan gazetecilerin  çıraklıktan yetişme değil, bilgili, kültürlü olması gerekir bu nedenle eğititim şart' demiştir. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak 'Gazetecilik Enstitüsü' kurulmuştur. 1980 yılında ise gazeteciliğe radyo tv, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümleri de eklenmiştir,” dedi.

Prof. Dr. Aysel Aziz gazetecilik eğitiminin serüvenini şöyle anlattı:

“Gazetecilikte 4 yıllık eğitim 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ne bağlı  olarak UNESCO, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,  Ankara Gazeteciler Cemiyeti, TRT ve üç komite aracılığıyla kuruldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu adıyla açılır. Ben dört iletişim fakültesi, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümler kurdum. 1962'de kurulan basın meslek yüksek okullarının 1992 yılında mecliste çalışmalar yaparak fakülte olmasını sağladım. 1992' ye kadar altı iletişim fakültesi vardı. 1992'den sonra çeşitlenmeye başladı.”

İAÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Cankaya konuşmasında iletişim fakülteleri ve sektör arasındaki gerilimden söz ederek,“Medya biz iletişim hocalarına 'siz bizim istediğimiz gibi öğrenciler yetiştirmiyorsunuz, hep kurumsal ve teori bilgiler veriyorsunuz' diyor. Aslında bu tartışma hala devam etmektedir. İletişimin  amacı sadece  bir meslek edinmek üzere yapılan bir eğitim değildir. İletişim eğitimi insana bir bakış açısı kazandırmaktır aynı zamanda. Bir iletişimcinin kendini bilgiyle zenginleştirmesi, geliştirmesi ve dünyayı değiştirebilmesi için önce kendini donanımlı hale getirmesi gerekmektedir. Hayatta ne kadar donanımlı olursanız o kadar başarılı olursunuz. Hiçbir öğrenci mezun olduktan sonra okuduğu bölümde hemen aktif olması beklenmemektedir. Bir çalışma süreci geçirmesi zorunludur. Gazetecilik bölümde işsizlik sendikaya bağlı gazeteci olamamaları ve kanunen işe öyle yerleştirilmemelerinden kaynaklanmaktadır,” dedi.

İAÜ öğretim üyesi Prof. Dr.  Nurbay Gültekin ise konuşmasında, “Polanya sürecini tamamladık. Dolayısyla bizim hem diploma hem de kredi sitemimiz uluslararası nitelikte. İletişim fakülteleri ise bu alanda  hala eksik. Biz  fakülte olarak İLAD ile bu işe girişme dileğindeyiz. Henüz yolun çok başındayız. Önce

yönetmelikler hazırlanacak YÖK'e sunulacak daha sonra İLAD bütün iletişim fakültelerini akredite edilebilecek,” dedi.


Haber: Kübra Eser (İAHA)

Fotoğraf: Gizem Aydın (İAHA)