Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Türk Dili

Explanation: İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Kişiler ve Olaylar” adlı bir konferans düzenledi.
Categorie: ATAM
Adding Date: 10.12.2015
Date Valid: 20.09.2019, 06:08
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=3112Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Türk Dili


İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Kişiler ve Olaylar” adlı bir konferans düzenledi. Konferansta Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e kadar Atatürk'ün kültür meselelerine bakışı konuşuldu.


İAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazim Yetiş konferansın amacını şu sözlerle anlattı:


“Batılılar sadece cephelerden saldırmıyor, hedef belirledikleri kitleleri moral yönünden zayıflatmaya çalışıyorlardı. Batılılara göre Türkler barbardır. Medeniyete katkıları yoktur. Bununla birlikte bizim aydınlarımız da bazen 'Biz adam olmayız' noktasından kendilerini kurtaramıyorlardı. Türk dili ve kültürü tartışılan, üzerinde kafa yorulan konulardır. Bunda elbette Batı'nın saldırılarına karşı müdafaa zaruretinin de payı vardır.”


Kültür unsurlarının en önemlisinin dil olduğunu vurgulayan Kazim Yetiş, Türk kültüründe yapılan tartışmalarda üzerinde en çok durulan konunun da dil olduğunu söyledi.


Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte Atatürk'ün kültür ve dil üzerine konuştuğu meselelere değinen Yetiş, “Atatürk'ün sofraları dillere destan olmuştur. Bu sofrada dünyanın ve Türkiye'nin meseleleri konuşulur, özellikte kültür konuları için fikir alış verişinde bulunulurdu,” dedi.


Yetiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün kültüre verdiği önemi ve bu konuya olan yoğun ilgisini, Türkiye'de Türklük Bilimi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü'nün kitabı üzerinden şöyle anlattı:


“Atatürk, kitabı okuduktan sonra yazara mektup göndermiştir. Milli Eğitim Bakanlığın'dan gelen mektupta 'Gazinin emridir, böyle eserlerininz varsa lütfen gönderin. Bakanlığımız yayımlayacaktır.”
Evolution of Turkish Language from the era of Independence to Republic


Istanbul Aydin University History of Ataturk Principal and Revolution Application and Research Center organized a conference titled ‘Individuals and Events’. During the conference Ataturk’s point of view about culture from Independence War era to Republican era.


IAU chairman of the department of Turkish Language and Literature, Prof. Dr. Kazim Yetis explained the aim of the conference as, “Westerners do not attack to their targeted groups in the field but they also morally weaken them. According to Westerners, Turks are barbarians and do not contribute to civilization.”


Emphasizing that language as the most important element of culture, Kazim Yetis said that language is the most discussed subject during discussions on Turkish culture.


Mentioning the issues on culture and language Ataturk talked about with the declaration of republic, Yetis said “Ataturk’s dinner tables were very famous at the time. At those tables, global and national issues were discussed and ideas on culture were exchanged.”


Yetis explained the importance and care Mustafa Kemal Ataturk has shown for culture with a reference of a book written by Prof. Dr. Mehmet Fuat Koprulu.


“After Ataturk read the book, he sent a letter to the writer. A letter was sent from the Ministry of National Education and read ‘It is an order from Ataturk, if you have such works send them to us, our ministry will publish them.”