İş Güvenliği Konferansı

Explanation: İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, "İş Sağlığı Güvenliği-Güncel Sorunlar-Çözümler" adlı bir konferans gerçekleştirdi.
Categorie: Hukuk
Adding Date: 10.12.2015
Date Valid: 21.10.2020, 05:55
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=3104İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ”İş Sağlığı Güvenliği – Güncel Sorunlar – Çözümler” adlı bir konferans gerçekleştirdi. Konferansta iş güvenliği alanında ortaya çıkan hukuki ve sağlık sorunlarıyla çözüm yolları tartışıldı.

Açılış konuşmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nizamettin Aktay iş güvenliği tanımını yaparak şunları söyledi: “İşçi sağlığı denilen kavram daha sonra iş sağlığına dönüştürüldü. İş sağlığı artık işçilerin sağlığıyla ilgili değil işi yapanın güvenliği ve sağlığıyla  ilgili bir kavram olarak telaffuz edilmektedir. Anayasamıza göre çalışmak çok önemlidir. Çalışmak insanın kendini geliştirmesi ve topluma katkı yapması için ve geleceğe yatırım yapması için önemlidir. Ama bu çalışmanın güvenlikli bir şekilde yapılması çok önemlidir.”

En çok iş kazalarının maden işletmelerinde meydana geldiğini söyleyen Dr. Naci Önsal, “İşçi sağlığı ve güvenliği ifadesi işçiyi ikinci plana iten iş yerini öne çıkaran bir tanımlama olmuştur. Burada önemli olan işçinin sağlığıdır. Ancak bazıları bunun iş hukukunun geçirdiği evrime uygun olduğunu söylüyorlar,” dedi. Konuşmacı, bu tanımın işçiyle işveren arasında bir denge oluşturduğundan söz etti: “2012 yılında bağımsız bir iş kanunu ile karşılaşıyoruz. Türkiyenin iş sağlığına verdiği önem ve sadece iş kanunu kapsamında işçilerin değil bütün çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olmasını memnuniyetle karşılıyoruz, fakat kanun boşluklarla doludur; bu kanun her şeyi düzenlemiyor.”

İş sağlığı ve güvenliğinin üç unsurdan oluştuğunu vurgulayan Dr. Önsal bu unsurların birincisinin mevzuattan oluştuğunu söyledi. İkinci unsurun iş sağlığı ve güvenliğinin eğitiminden oluştuğunu ve üçüncüsünün bunların denetimi olduğunu vurguladı: “Bu üç unsur yeterli olsaydı 2014 yılında iş kazalarında bin 800 işçi ölmezdi.”

Konferansta söz alan Dr. Özkan Kaan Karadağ ise meslek hastalıkları konusuna değindi. Bazı meslek hastalıklarından söz eden Karadağ, “Öğretmenlerde eğer varis oluşuyorsa, biz buna meslek hastalığı diyebiliriz,” diyerek bir örnek verdi, keman çalanların da boyunlarında oluşan rahatsızlığı gösterdi. Konuşmacı meslek hastalıklarının tanımı şöyle yaptı: “Meslek hastalığı belirli bir işte topluma göre daha sık görülen hastalıklardır.”Work Safety Conference

Istanbul Aydin University Faculty of Law organized a conference titled “Work Safety- Current Issues and Solutions.” During the conference health and legal aspects of work safety was discussed.

Speaking at the opening speech Istanbul Aydin University Dean of the Faculty of Law Prof. Dr. Ahmet Nizamettin Aktay defined work safety and said, “The notion of workers’ health was transformed to work safety. Occupation health is not related to the health of workers anymore but rather safety and health of the person who does the job. According to our constitution to be able to work is very important. To work is important for people to improve themselves and contribute to society and invest in their future. It is even more important to be able to work safely.”

Emphasizing that most occupational accidents occur in mining businesses, Dr. Naci Onsal said, “The notion of worker health and safety has been a definition that makes workers be of secondary importance. The most important thing here is the health of workers. Some thinks this fits the evolution of business law.” Mr. Onsal also mentioned that this creates a balance between employees and employers and added, “We encountered an independent business law in 2012. We are very pleased with the importance Turkey puts on work safety and that all the employees are covered with the occupational health and safety law, but the law is full of loopholes, it doesn’t cover everthing.”

Occupational health and safety consists of three elements, emphasized Dr. Onsal, first being regulations, second being training and third being auditing, “If these three elements were sufficient, in 2014 we wouldn’t have 1,800 deaths.”

Speaking at the conference Dr. Ozkan Kaan Karadag touched on occupational diseases. “If teachers have varicose veins then we can talk about occupational illnesses,” Karadag gave as an example and also pointed out neck problems of violin players and defined occupational disease as ‘a disease seen at certain occupations compared to society.’