Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Explanation: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014 – 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi (20.01.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla) Sertifika Programı İle İlgili Duyuru.
Categorie: Eğitim
Adding Date: 02.02.2015
Date Valid: 05.08.2020, 10:42
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2628İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
(20.01.2015 TARİHLİ YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA) SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ DUYURU

Genel Bilgiler

   • YÖK’ün pedagojik formasyonla ilgili açıklamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

•  Başvuru ve kayıt süreci ile ilgili her türlü açıklama ve duyuru tebliğ niteliğinde olup İstanbul Aydın Üniversitesi www.aydin.edu.tr adresinden yapılacaktır.

 • Kesin kaydınızın yapılabilmesi için öncelikle online başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Eksik bilgi içeren müracaatlar geçersiz kabul edilecektir.

• Üniversitemize ayrılan kontenjanın (200) en az %25’i mezunlara, kalanı ise İstanbul Aydın Üniversitesi son sınıftaki öğrencilere tahsis edilecektir.

• Dersler hafta içi akşam 17:00 ‘den sonra yapılacaktır.

• Başvurulacak öğretmenlik alanları:
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Rehberlik
  • Matematik
  • İngilizce
  • Grafik

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
4 - 12 Şubat 2015 Ön Kayıt
16 - 20 Şubat 2015 Kesin Kayıt
23 - 27 Şubat 2015 Yedeklerin Kesin Kayıtları
28 Şubat - 2 Mart 2015 Ders Kaydı
2 Mart 2015 Derslerin Başlaması

KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
•    Kayıt için başvuru dilekçesi
•   Lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi veya diploma (Yurt Dışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir) ve onaylı not transkripti
•    Halen Lisans Öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesi ve onaylı not transkripti
•    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
•    2 Adet vesikalık fotoğraf
•    Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont (Formasyon ücreti 2.054 TL’dir)

İstanbul Aydın Üniversitesi 4’lük sistemi kullanmaktadır. Başvuru formunda genel not ortalamasını 100’lük sistem üzerinden vermiş olan adayların transkriptlerinde kendi üniversiteleri tarafından belirtilmiş bir 4’lük sistem karşılığı yoksa notları YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülüp sıralamaya alınacaklardır.

Pedagojik Formasyon Programının yürütülmesinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 gün ve 75850160-104.01-07-3111 sayılı kararı ekinde yer alan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usül ve Esaslar” temel alınır.
                                                                                                                                                                                                                   

2014 – 2015  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Başlangıç Tarihi

Başlangıç Tarihi

Konu

04    Şubat 2015

12    Şubat 2015

Başvuruların Alınması (Ön Kayıt)

16    Şubat 2015

20    Şubat 2015

Kesin Kayıt

23    Şubat 2015

02    Mart 2015

Kesin Kayıt(Yedek) Ders Kayıt

02    Mart 2015

Derslerin Başlaması

20    Nisan 2015

25    Nisan 2015

Ara Sınavlar

27    Nisan 2015

02    Mayıs 2015

Ara Sınav Notlarının İlanı

08    Mayıs 2015

Ara Sınav Notlarına İtiraz İçin Son Gün

15    Mayıs 2015

Mazeret Sınavlarına Başvurunun Son Günü

20    Mayıs 2015

23    Mayıs 2015

Ara sınav Mazeret Sınavları

10    Haziran 2015

Derslerin Bitimi

15    Haziran 2015

20    Haziran 2015

Final Sınavları

22    Haziran 2015

Final Sınav Sonuçlarının İlanı

23    Haziran 2015

27    Haziran 2015

Bütünleme Sınavları