6569 Sayılı Yasa İle İlgili Duyru

Explanation: 6569 Sayılı Yasa İle İlgili Duyru (AF Yasası).
Categorie: ARŞİV
Adding Date: 21.01.2015
Date Valid: 21.10.2020, 06:01
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=26166569 SAYILI YASA İLE İLGİLİ DUYURU


26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 6569 Sayılı Kanunun 32. maddesi ile düzenlenen geçici 68. maddesi gereğince Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

6569 SAYILI YASADAN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMALAR

1- 6569 Sayılı Yasadan 26 Kasım 2014 tarihinden önce ilişiği kesilenler yararlanabilir.

2- 26 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuran öğrencilerimiz eğitimlerine
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı bahar döneminde başlayabilirler. Belirtilen tarihten sonra başvuranlar ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde eğitime başlayacaklardır.

3- Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

4- Terör suçundan hüküm giyenler bu yasadan yararlanamaz.

5- Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat yapılabilecektir.

6- Eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Üniversitemizin herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.

8- 6569 Sayılı Yasadan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin İstanbul veya ilçelerinde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı (kayıt yaptırdığı Eğitim-Öğretim yılı içerisinde) itibariyle, Üniversitemiz Senatosu’nun da uygun görmesi ve geçiş yapmak istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler.

Yasa Metni için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Kayıt Belgeleri için tıklayınız.