VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu

Explanation: VII. Atmospheric Science Symposium.
Categorie: SEMPOZYUM
Adding Date: 19.01.2015
Date Valid: 08.08.2020, 00:20
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2596Sonuç Bildirgesi

VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu
28, 30 Nisan 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi
29 Nisan 2015 İstanbul Aydın Üniversitesi

Tablo - Sayılarla ATMOS2015

Sayılarla ATMOS2015
Toplam
Toplam bildiri sayısı
124
Ulusal üniversite sayısı
51
Uluslararası kurum ve/veya üniversite sayısı
30
Ulusal kurum sayısı
19
Ulusal yazar sayısı
425
Uluslararası yazar sayısı
43
Davetli konuşmacı sayısı
13
İTܒden bildiri sunan yazar sayısı
129
MGM’den bildiri sunan yazar sayısı
101


Atmosfer her zaman insanoğlunun yaşamını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen çeşitli olaylara neden olmaktadır. İklim değişikliği nedeniyle, kuraklık, ani seller, sıcak hava dalgaları, orman yangınları gibi doğal afetlerden oluşan can ve mal kayıpları da artmaktadır. Günümüzde birçok sektör atmosferik olaylardan etkilenmektedir. Bunların başında hem dünyada hem de ülkemizde gelişmekte olan havacılık sektörü yer almaktadır. Diğer taraftan son yıllarda hızla gelişen ekonomimize paralel olarak havacılık sektöründe de önemli atılımlar yapılmıştır. Bu gelişmeler, havacılık meteorolojisi alanında da etkisini göstermiştir. Gerek olası eksiklerin giderilmesi, gerekse var olan durumun iyileştirilmesi amacıyla hazırlanacak olan araştırmaların bu sempozyumda yer alması sektör açısından önem arz etmektedir. Ana konusu “Havacılık” olarak belirlenen ve İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde gelenekselleşmiş olan Atmosfer Bilimleri Sempozyumunun 7.si, İstanbul Aydın Üniversitesi (IAU) ile birlikte Gerçekleştirilmiştir. Diğer tüm atmosferik konuların yanında bu ana konu bütün detaylarıyla ele alınıp tartışılmıştır. Sempozyuma sunulan ve özgün değeri yüksek olan seçilmiş bildirilerin uluslararası saygın dergilerde yayınlanması planlanmıştır. Sempozyumun amacı; ülkemizde atmosfer bilimleri alanında yapılan ve yapılması gerekenleri saptamak ve bu konularla ilgili çalışanları, kurumları ve kuruluşları uluslararası katılımla bir araya getirmektir. Aynı zamanda bu sempozyumun, belirtilen konular üzerinde bilim, sanayi ve bürokrasi mensuplarının fikir alışverişi yapacağı, ülkemiz yararına olan kararların alınacağı uygun bir platform oluşturacağı öngörülmektedir. Tüm Atmosfer Bilimleri konularını kapsayan Birinci (1981) ve Hava Kirliliği alanındaki İkinci (1991) Kongreyi, 2003, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen Atmosfer Bilimleri Sempozyumları izlemiştir.  ATMOS2015 sempozyumunun özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi birlikteliği ile On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Marmara Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilmiş olması, 13’ü davetli olmak üzere sunulan 124 bildiri ile bilgi paylaşımına, eş güdüme ve birlikteliğe son derece önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Düzenleme kurulu başta İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA’ya, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN’a, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ’ye,  ana destekleyici Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü olmak üzere katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, tüm katılımcılara teşekkürlerini sunar.

Doç. Dr. Ali DENİZ (ITU) /
Başkan
Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI (IAU) / Eş BaşkanVII Atmospheric Science Symposium


28, 30 April, 2015 Istanbul Technical University
29 April, 2015, Istanbul Aydın University

Istanbul – TURKEY

FINAL DECLARATION

Table- Number of Participants

ATMOS2015 with NUMBERS
TOTAL
Total NUMBER of Papers
124
NUMBER of  National Universities
51
NUMBER of  International Universities and/or Organisations
30
NUMBER of National Organizations
19
NUMBER of  National Authors
425
NUMBER of International Authors
43
Invited LECTURERS
13
NUMBER of Authors at ITU
129
NUMBER of Authors at TSM
101

Atmosphere plays an important role in living mechanisms and human beings. In recent years the frequency of severe weather phenomena, like drought, flood and forest fires resulted in loss of life and property illustrating an increasing trend. Today, many sectors have been affected by atmospheric conditions, but none more than aviation which is developing all over the world. In Turkey, there are new and important improvements in aviation in parallel to economic growth. Similar improvements have been recorded in aviation meteorology.

The first symposium on atmospheric sciences was held in 1981. The second to sixth symposiums on atmospheric sciences, air pollution and climate changing were held in 1991, 2003, 2008, 2011 and 2013 respectively. These series of symposiums were intended to provide opportunity for interaction of scientists, engineers, planners, economists and other social scientists, agricultural scientists who are applying all topics in Atmospheric Sciences, Air Pollution, energy and Climate Changing in their research.  This symposium, ATMOS2015, is based on and, takes as its focus on atmospheric sciences/aviation covering various papers on aviation with resulting research discussed and shared with all participants. The main topic of ATMOS2015 has been selected as “aviation”. 7th Atmospheric Sciences Symposium has been organized by Istanbul Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics, Department of Meteorology, with co-operation of Istanbul Aydın University; Faculty of Engineering, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Anadolu BIL Professional School of Higher Education. Invited Lecturers were presented by academicians from different universities abroad and Turkey (University of Delft, (The NETHERLAND), Institute of Atmospheric Physics, DLR, GERMANY,  National Centre for Atmospheric Research  /  University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), Boulder, CO , USA , Freie University,  Berlin, GERMANY, ZHAW Zurich University of Applied Sciences School of Engineering / Centre for Aviation, SWITZERLAND,  Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, TURKEY, Institute for Atmospheric and Climate Science ETH Zurich University (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich: ETH Zurich University is the best institution at Europe. It is amongst the 8 top universities in science and technology in the world with 21 Nobel Prizes with Albert Einstein.), SWITZERLAND,  Turkish Water Foundation, TURKEY, Sharda University Greater Noida, NCR, INDIA, Freie University, Meteorology Institute, Technische Universität Braunschweig,  Institute of Fluid Mechanics, GERMANY, Paul Scherrer Institute, SWITZERLAND, Section of Applied Physics, Physics Department, University of Patras, GREECE, Atmospheric Modelling Section (ATMO), Department of Environmental Science Aarhus University, DENMARK).  All atmospheric and inter-disciplinary topics were discussed at the symposium. Selected papers were published in selected international journals.

The main goal of ATMOS2015 Symposium is to foster discussion in detail with different national and international institutions, universities, and organizations. It is also expected that some new policy statements for policy enforcement and legislators will be involved. A very important platform will be built up at the symposium. Participants from a background in theoretical or experimental fields have been invited. With collaboration and co-operation of politicians, scientists, academicians, and sectors, it was an exceptional meeting. ITU and IAU have secured the co-operation and collaboration of Ondokuz Mayıs University (OMU), General Directorate of Turkish Air Lines (THY), Turkish State Meteorological Service (TSMS), General Directorate of Civil Aviation (SHGM), Marmara Regional Clean Air Directorate (MTHMBM), Turkish Chamber of Meteorological Engineers (TMMOB) and State Hydraulic Works (DSI). Important contributions in the field of each institution are expected at the end of this symposium.

Studies in Atmospheric Sciences provide avenues for proper understanding of real world problems on Atmospheric sciences, aviation, climate changing, air quality, urbanization, renewable energies, extreme weather events, early warning systems etc. Keeping in view importance of these topics Istanbul Technical University had organized the first National Symposium on all Atmospheric Sciences during 23-25 March, 1981. A good number of active researchers of the field participated in its deliberations, and the papers presented were published in the Proceeding of the Symposium. It was expected to have an opportunity to bring together national and foreign scientists who would present some new results in this field, share new technologies, computer programs, enlarging the scientific horizon, especially for young scientists. We are pleased to be with you in Istanbul in April, 2015 at this important Symposium and benefit from the high level presentations, focused debate, and exchange of information. Organizing committee would like to thank all participants and contributors. All presentations were of high quality. Analysis in Atmospheric Sciences has progressed rapidly and has exhibited its interdisciplinary role. Several significant applications of aviation, climate changing, meteorological studies, urbanization, air pollution, economical aspects were discussed during the symposium.

The seventh symposium organized by Istanbul Technical and Istanbul Aydın Universities during 28-30 April, 2015 with the co-operation of different organizations and institutions has been concluded successfully. The organizers would like to express their gratitude to the following institutions and organizations which provide plenty of opportunities to meet and finalize their periodic activities:  Istanbul Technical University, Istanbul Aydın University,  Ondokuz Mayıs University,  THY (Turkish Air Lines),  TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey),   (Turkish State Meteorological Service (MGM), DSI (General Directorate of State Hydraulic Works),   Gemi Social  Responsibility Agency,  TMMOB  (Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects: Chamber of Meteorological Engineers), Turkish Water Foundation, Mimar Sinan Engineering Unit, ENERIMET, BIGCEM, Ertürk Group,  Tetra, Automation ATLANTIS, Ennotes Engineering, METAR (ITU Meteorological Research Club).

We take this opportunity to request all of you to give a formal shape to the group which has been organizing activities related to applications of atmospheric sciences and aviation to real world problems with special emphasis on application of small, meso and large scale modelling. We appeal to Prof. Dr. Mehmet KARACA (Rector ITU), Dr. Mustafa AYDIN (Head of Board of Trusties) and Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ (Rector, Istanbul Aydın University) their co-workers to form the society with the constitution on the lines of the constitution of similar societies in the world and all participants.

We are sure everyone has been benefited by the symposium as it has provided an excellent opportunity for exchange of ideas and experience.

Assoc. Prof. Dr. Ali DENİZ (ITU) / Chair
Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI (IAU) / Co-Chair

Dear participant to the 7th. ATMOS2015 Symposium,

This short e-mail is just to remind you that, as an attendee to the 7th. ATMOS2015, you are invited to submit your research to;

The selected papers will be published by:

A- International Journals
1- Atmospheric Pollution Research (APR)
2- European Journal of Science and Technology (EJOSAT)
3- Int. Journal of Electronics, Mech. and Mechatronics Engineering (IJEMME), İAÜ   4- Journal of International Environmental Application and Sciences (JIEAS)
B- National Journals
1- Journal of Water Resources, Turkish Water Foundation
2- Journal of Climate, Turkish Water Foundation
3- Journal of Renewable Energy, Turkish Water Foundation
4- Journal of Istanbul Aydın University

You can submit your research as an extended abstract (research letter) or as a full research article.

If you plan to submit an extended abstract or a full research article to one of these journals, we would appreciate if, before the end of this month, you just confirm us your intention of submitting a letter or an article to journals.

Furthermore, just in case you haven't done it yet, please fill out the brief survey we have prepared in order to evaluate your opinion on the 7th.ATMOS2015 Symposium. Please help us with your valuable new ideas to prepare a better ATMOS2017 Symposium in 2017.

www.atmosfer.itu.edu.tr