Personel Belgelendirme Kuruluşu Olarak Akredite Olan Tek Vakıf Üniversitesi

Explanation: TS EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU OLARAK AKREDİTE olan ilk ve şu anda tek vakıf üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi.
Categorie: GÜNDEM
Adding Date: 06.09.2014
Date Valid: 24.09.2020, 08:26
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2452


TS EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU OLARAK AKREDİTE olan ilk ve şu anda tek vakıf üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi.

ISO 17024 standardı personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren ulusulararası bir standarttır. ISO 17024 standardı akreditasyon standardı belgelendirme kuruluşlarının mesleki sınav merkezlerinin uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir.

Şu anda 80’in üstünde ülkede yürürlükte olan ISO 17024 standardının başlıca amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.

TS EN ISO IEC 17024 standardını farklı ve faydalı kılan özelliği, ilk kez ‘personel yetenekleri’ konusunun ciddi şekilde ele alınmasıdır. Bu yaklaşım, çalışma alanı ne olursa olsun, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttıracak ve aynı zamanda personel belgelendirme sertifikasyonunun önemini ve değerini de ortaya koymaktadır.