İAÜ İle Bursa Teknik Üniversitesi İş Birliği

Explanation: İstanbul Aydın Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Ortak Lisansüstü Programlarına Kayıtlar Başladı.
Categorie: İŞBİRLİKLERİMİZ
Adding Date: 04.09.2014
Date Valid: 06.04.2020, 18:36
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2438


İstanbul Aydın Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Ortak Lisansüstü Programlarına Kayıtlar Başladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İşbirliği ile Eğitim Öğretime Başlayacak Olan ve İki Üniversitenin Ortak Hazırlayacağı Diplomanın Verileceği Ortak Lisansüstü Programlara Kayıtlar Başlamıştır. Dersler Bursa Teknik Üniversitesi’nde verilecektir.

Açılacak Programlar
•    İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
•    Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı için Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

Adayların başvuru için bir lisans diplomasına, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Sayısal puan türünde (ALES-SAY) en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Genel başarı notunun hesaplanmasında;

ALES puanı %50,
Lisans Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) %20,
Mülakat notu %30 oranında değerlendirmeye alınır.

Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Başvuru Koşulları ve Değerlendirme
Adayların başvuru için bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
Genel başarı notunun hesaplanmasında;
Lisans Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) %40,
Mülakat notu %60 oranında değerlendirmeye alınır.

Başvuru Yeri ve Tarihi
Başvurular, Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü' ne 10 Eylül 2014 tarihine kadar şahsen yapılacaktır. Mülakat tarihi ve yeri ile programlar hakkındaki diğer bilgiler Bursa Teknik Üniversitesi’nden ve aşağıdaki iletişim kanallarından alınabilir.

İletişim
http://fbe.btu.edu.tr  / 0224.317 18 38
fenbilimleri.aydin.edu.tr  / 444 1 428