Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alımı

Explanation: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alınacaktır.
Categorie: ENSTİTÜLER
Adding Date: 23.08.2014
Date Valid: 19.09.2020, 02:02
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2434


TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ARASINDAKİ PROTOKOL KAPSAMINDA
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

 
ÖN KAYIT KOŞULLARI:
Protokol kapsamında Burslu öğrenci olabilmek için ALES sınavından herhangi  puan türünden en az 55 almak ve  başvuranlar içinde yapılan sıralamada en yüksek ilk 25 öğrenci arasında yer almak  gerekmektedir. Başvurular sırasında mülakat da yapılacağından 12 Eylül 2014 tarihlerine kadar müracaatların şahsen İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr.Gülümser ÜNKAYA’ya yapılması gerekmektedir.

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA:

•    Başvuru formu, www.aydin.edu.tr adresinde yer almaktadır.
•    Özgeçmiş,
•    4 adet fotoğraf,
•    Nüfus cüzdan fotokopisi,
•    Askerlik durum belgesi (Orijinal),
•    Diploma (Lisans diplomasının orjinali ya da noter onaylı sureti veya Lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı Üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesi. ve Lisans Diploma ve Transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.)
•    Lisans Transkripti(Aslı veya noter onaylı sureti),
•    Mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2, 100 lük sistemde en az 50 olması gerekmektedir. (Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.)
•    Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı, (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir.
•    Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı,
•    ALES belgesi (Herhangi bir puan türünden en az 55 puan olmalı)(Bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)
•    Taahütname (Başvuru esnasında doldurulacaktır)
•    Öğrenci Bilgi Formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır)
 
Söz konusu tezsiz yüksek lisans programına protokol kapsamında 25 belediye personeli ALES puan ( herhangi bir  puan türünden hangisi yüksekse dikkate alınarak) sıralamasına göre Üniversite tarafından seçilecektir.

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadardır.
Kazanan öğrencilerin listesi 15 Eylül 2014 Pazartesi günü Türkiye Belediyeler Birliği ve  İstanbul Aydın Üniversitesi’nin resmi web sitelerinde  ilan edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 19 Eylül 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. (Hafta sonu kayıt işlemi yapılmamaktadır.)

22 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00’dan sonra yedek listeden sırasıyla öğrenci alınacaktır. Yedek listedeki öğrenciler Üniversite tarafından aranarak sırayla kayda davet edilecektir.

Kesin kayıtlar İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Florya Kampüsü’nde yapılacaktır.

AYRINTILI BİLGİ;

TBB, Eğitim Müdürlüğü
Uzman Ayşen ÇETİNBAŞ
0 312 419 21 00 dahili (246)

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA  444 1 428/ 24401
İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü  444 1 428 / 31011
Merve ERDEM ve 31010 Fatma BAL