Öğrenci Alımı İlanı

Explanation: İstanbul Aydın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü Öğrenci alımı ilanı.
Categorie: ARŞİV
Adding Date: 11.07.2014
Date Valid: 21.10.2020, 05:56
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2405


İstanbul Aydın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü Öğrenci Alım
İlanı Türkiye Belediyeler Birliği İle İstanbul Aydın Üniversitesi
arasındaki protokol kapsamında
2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında
Yüksek lisans programına öğrenci alınacaktır.


7 Temmuz–1 Eylül 2014 tarihleri arasında müracaatların şahsen veya e-posta yoluyla İstanbul Aydın Üniversitesi  Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKSOY’a yapılması gerekmektedir. Şahsen başvuru halinde evrakları bölüme teslim etmeleri; e-posta ile başvuru yapılması halinde ise evrakların bilgisayar ortamında taratılmış halini yildizaksoy@aydin.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

KENTSEL TASARIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA
•    Başvuru formu, (www.aydin.edu.tr adresinde yer almaktadır)
•    Özgeçmiş,
•    4 adet fotoğraf,
•    Nüfuz cüzdan fotokopisi,
•    Askerlik durum belgesi (Orijinal),
•   Diploma (Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya Lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı Üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ve Lisans Diploma ve Transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
•    Lisans Transkripti (Aslı veya noter onaylı sureti),
•   Mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2, 100 lük sistemde en az 50 olması gerekmektedir. (Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği, Jeodezi ve Fotoğrametri, Jeoloji Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvurabilecektir.)
•    Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı, (Belediyeden alınacak bu yazı başvuru sahibinin ad soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini -sözleşmeli, işçi veya memur- içerecektir.)

PROTOKOL KAPSAMINDA YALNIZCA BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ, İŞÇİ VEYA MEMUR KADROLARINDA ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELİ ÖĞRENCİ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.
•    Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı,
•    ALES belgesi (ALES’ten sayısal puan türünden en az 55 puan alma şartı aranacak olup bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)
•    Taahütname (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır.)
•    Öğrenci Bilgi Formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır.)

Ön kayıt işlemlerinin ardından 1 Eylül - 5 Eylül 2014 tarihleri arasında mülakat yapılacaktır. (Ön kayıt neticesinde mülakat günü ve saati kişiye telefonla bildirilecektir).

Mülakatta başarılı olan 20 belediye personeli söz konusu yüksek lisans programına protokol kapsamında kabul edilecek olup kazananların isimlerinin yer aldığı liste www.tbb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi;
TBB, Eğitim Müdürlüğü 0 312 419 21 00
Uzman Ayşen ÇETİNBAŞ dahili (246)
Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKSOY
İstanbul Aydın Üniversitesi 444 1 428 / Dahili: 27301