4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Explanation: 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu'nda Öğrencilerimizden Dilek Bircan ile Cemile Tuğçe Güray, Çukurova Üniversitesi'ne bildiri sunmuşlardır.
Categorie: SEMPOZYUM
Adding Date: 24.04.2014
Date Valid: 08.08.2020, 00:18
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2255


İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencilerinden Dilek Bircan ile Cemile Tuğçe Güray, Prof. Dr. Kamil BOSTAN'ın danışmanlığı altında yürütmüş oldukları "Farklı Yöntemlerle Ekşitilmiş Hamurlardan Ekmek Yapımı Üzerine Çalışmalar" başlıklı tez çalışmasını 17-19 Nisan 2014 tarihleri arasında, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu'nda bildiri olarak sunmuşlardır.