ICOMOS Kuruluş Yıldönümü Toplantısı

Explanation: ICOMOS Kuruluş Yıldönümü Toplantısı.
Categorie: TOPLANTI
Adding Date: 21.04.2014
Date Valid: 21.10.2020, 05:49
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2249


ICOMOS Kuruluş Yıldönümü Toplantısı

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (İ.T.Ü) ICOMOS-Türkiye ve Koruma Çalışmaları
Activities of ICOMOS - Turkey

Prof. Dr. Bozkurt Ersoy (Ege Üniversitesi) Plan ve Süsleme Açısından Osmanlı Şehir-içi Hanları
(Plan and Decorations of the Ottoman in-city Caravanserais)

Yer: 21 Nisan 2014
Saat: 14.00-16.00
Yer: A Blok Konferans Salon