Yaşanılabilir Kentler İçin

Explanation: Dr. Mustafa AYDIN, Kent Konseyleri Yerel Yönetimlerle Uyum İçinde Çalışmalıdır.
Categorie: TOPLANTI
Adding Date: 07.02.2014
Date Valid: 21.10.2020, 05:58
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=2109


Yerel yönetimlerin sağlıklı çalışabilmesi ve yaşanılabilir bir çevre için “Ortak Aklın” geliştirilmesi sürecine önemli katkılar sunan kent konseyleri; bölgede bulunan Üniversite Rektörlükleri, Kültür Merkezleri, Okullar, Konsolosluklar, Kaymakamlıklar, Sağlık Kuruluşları ve Yerel Basınla birlikte, kent yönetimine dahil olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu anlamda yürüttüğü projelerle örnek teşkil eden Küçükçekmece Kent Konseyi, Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramların korunması; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlenmesi, tartışılması ve ortak aklın oluşturulması için bir araya gelmektedir.

Yaklaşık bir aydır düzenli olarak kentte bulunan kurum ve kuruluşların, STK’ların yetkilileriyle bir araya gelen ve fikir paylaşımında bulunan Küçükçekmece Kent Konseyi, son olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, bölgede bulunan medya kuruluşlarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AYDIN’ın da hazır bulunduğu toplantıya otuza yakın medya mensubu katıldı. Kent Konseylerinin görev alanları ve yetkilerinin konuşulduğu, yapılan faaliyetlerin ve projelerinin anlatıldığı toplantıda konsey üyeleri ve medya mensupları fikir paylaşımında bulundu. Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, “Kentlerde yerel yönetimlerin çalışmalarına en büyük destekçinin Kent Konseyleri olması gerektiğini belirterek Küçükçekmece’nin bu anlamda iyi bir örnek olacağını belirtti. Yaklaşık altı yıldır uyumlu şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Aydın, konsey üyelerinin tamamının sivil inisiyatifle oluştuğunu söyledi. Kent Konseylerinin yerel yönetimlere muhalif değil katkı sunan ve uyum içerisinde çalışan kişilerden oluşması gerektiğini dile getiren AYDIN, halka hizmet amacıyla ve daha yaşanılır bir çevre yaratmak maksadıyla bir ara gelen insanların din, dil, ırk, siyasi düşünce gibi etkenler olmadan değerlendirildiğini bu anlamda Küçükçekmece’de hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ise göreve geldiği günden itibaren kent yaşamının çok daha kaliteli olabilmesi, kent sakinlerinin güven ve huzur içerisinde sağlıklı şekilde yaşayabilmesi için Kent Konseyiyle uyum içinde çalıştıklarını belirterek, yaratılan kaynakları ve bu kaynakların halka nasıl geri döndüğünü aktardı. Toplantı, basın mensuplarının sorularıyla devam etti. Kent konseylerinin çalışma yöntemleri, diğer ilçelerdeki durum, proje ve etkinlikler konuşulan diğer konular arasında yer aldı.