Radyotekonoloji Eğitimi ve Geleceği Toplantısı

Explanation: Radyotekonoloji Eğitimi Ve Geleceği Toplantısı.
Categorie: TOPLANTI
Adding Date: 29.11.2013
Date Valid: 21.10.2020, 05:59
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=1978


RADYOTEKONOLOJİ EĞİTİMİ VE GELECEĞİ TOPLANTISI

Derneğimiz ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile 09 Kasım 2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Oval Ofiste gerçekleştirilen toplantıda ''Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Eğitimi ve Geleceği'' tartışıldı.


Toplantıya İstanbul'daki 17 Üniversitenin SHMYO Tıbbi Görüntüleme Bölümü ve 5 SML davet edildi.

Toplantıya başkanlık eden İstanbul Aydın Üniversitesi SHMYO Müdürü Sn Prof. Dr. Bülent TEKİNSOY açılış konuşmalarında; Bu toplantı ile Radyoteknoloji eğitiminin geleceği ve radyoteknologların mesleki başarılarının en iyi düzeye getirilmesi amaçlanmalıdır. Bu amaç doğrultusunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının ve Sağlık Meslek Liseleri (SML) radyoloji teknisyenliği bölümlerinin, dernekler, sivil toplum kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile işbirliği içerisinde olması gerekliliğini vurgulamıştır. Birlikte fikir birliği oluşturmadan bir şey yapılamayacağının mesleğin geleceği açısından yol haritasını ortaya koymamız gerektiğini söylemiştir.

Açılış konuşmasının devamında Tümrad-Der Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu; Dernek olarak Radyoteknoloji eğitimindeki sıkıntıların farkındayız. En ciddi anlamda bu sıkıntılara çözüm amaçlı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi ile görüştüğümüzde Prof. Dr. Bülent TEKİNSOY hocanın meslekten biri olması dolayısıyla bizleri bir araya getirmiştir. Kendisine ve İstanbul Aydın Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum diyerek konuşmasını sürdürmüştür. Hedefimiz kaliteli tekniker ve teknisyen yetiştirmek olduğundan kaliteyi daha da nasıl yükseltiriz sorusuna cevap aramak adına toplanmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçlerin daha geniş bir kitleye ulaşarak çözüm getirilmesi gerekliliğini dile getirmiştir.

Marmara Üniversitesi SHMYO Tıbbi Görüntüleme Bölümünden Yard. Doç.Dr Nuran AKYURT, İKMEP ile ilgili sunum yapmıştır.AB projesi çerçevesinde YÖK-MEB işbirliğinde SML’lerde eğitimi standardize etmek için İKMEB projesi yürütülmüştür. Marmara Üniversitesi SMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı olarak biz de pilot üniversite olarak yer aldık. Yatay geçişlerde ciddi sıkıntılar vardı, dersler, krediler ve ders içerikleri uyumlu değildi. IKMEB’den sonra Bologna süreci yaşandı. AKTS’ler ayarlandı. Fakat ders isimleri, ders içerikleri, ders saatleri yerel ve AKTS kredileri üniversiteler arasında değişiklik göstermektedir. IKMEB’e uyanlar arasında yatay geçişte sıkıntı yaşanmamaktadır.dedi

Katılımcılar lisans tamamlama süresinin kaç yıl olacağına ve nasıl olacaklarına dair fikirlerini sundular: İki yıl eğitim süresi olarak yeterli değildir, her geçen yıl gelişen teknoloji karşısında bilgi ve uygulamalar artmakta ve eğitim süresi yetmemektedir. Türkiye’deki lisans eğitiminin 4 yıl olduğu düşünülerek eğitim süresinin 4 yıl olması çoğunlukla kabul gördü. İlk iki yıl temel sağlık bilimleri eğitimi ve son iki yılda mesleğe yönelik eğitim olması gerektiği ifade edildi. Lisans tamamlama dünyada geçerliliği olması açısından AB ile uyumlu olmalıdır.

Toplantıda aşağıdaki konularda görüş birliğine varılmıştır.
-SHMYO Tıbbi Görüntüleme Programlarında Müfredatlar IKMEB’e göre düzenlenmeli
-Eğitim standardizasyonu için tüm üniversitelerin müfredatla uğraşan hocalarının bir arada bulunduğu bir ÇALIŞTAY yapılması.
-Çalıştay bilimsel ve akademik yazısı hazırlanarak geniş çevrelere duyurulmalı.
- Kontenjan sınırlanması konusu gerekçeleriyle kamuoyuna açıklanmalı.
-Mesleki yeterliliklerin standardizasyonu sağlanmalı.
-Dernekler ortak hedef doğrultusunda hareket etmeli
-SHMYO programları ana saha elemanı, ara eleman olup olmaması göz önüne alınarak değerlendirmelerde bulunulmalı.
-Düzenlenecek olan çalıştay çok iyi duyurulmalı. Çalıştayda maksimum katılım sağlanmalıdır.
-Çalıştayda; SHMYO Tıbbi Görüntüleme Program Başkanları, Sektör Temslcileri, Meslek Dernekleri ve Üyeleri, Radyologlar, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneler Birliğinden Yetkililer, YÖK’ten Temsilciler, MEB Temsilcileri ve Basının olmaları sağlanmalıdır.
-Radyoteknoloji meslek odası açılması teşvik edilmeli.
-Çalıştayda alınan kararlar, yazılı metinle YÖK’e ve ilgili kurumlara bildirilmelidir.

Radyoteknoloji Eğitimi ve Geleceği ile ilgili çalıştay tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek olup web sitemizden de duyurulacaktır.

Dernek olarak toplantıya katılan tüm üniversite ve kurum temsilcilerine ve toplantıda ev sahipliği yapan başta Aydın Üniversitesi Rektörü olmak üzere SHMYO Müdürü Bülent TEKİNSOY Hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.