2013 DUS Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Explanation: 2013 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Sonbahar Dönemi Sonucu Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine
Categorie: Diş Hekimliği
Adding Date: 21.10.2013
Date Valid: 12.07.2020, 06:23
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=1872


2013 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinde yerleştirme sonuçlarının ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına başvurmaları ve kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.


Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

1- Dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- DUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı Olabilir)
4- İkametgâh Belgesi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü Onaylı)
5- Nüfus Cüzdan Örneği (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü Onaylı)
6- Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Diploma ise Noter Tasdikli olmalı)
7-Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği
8- Erkek Adaylardan Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi ( Tecil Belgesi Son 6 Ay)
9- Adli Sicil Kaydı
10- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
11- Kamu Kurumlarında Daha Önce Görev Yapmış Olanların En Son Görev Yaptıkları Kurumlardan Alacakları
Hizmet Belgesi

12- Fotoğraf (12 Adet)

Başvuru Dilekçesi Örneği için tıklayın...

YÖK Formatında Özgeçmiş Örneği için tıklayın...