İAÜ Diş Hastanesi DUS Sınav Duyurusu

Explanation: 2013 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) İlkbahar Dönemi Sonucu Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine.
Categorie: Diş Hekimliği
Adding Date: 18.05.2013
Date Valid: 06.04.2020, 19:07
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=1706


2013 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) İLKBAHAR DÖNEMİ SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE

https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinde yerleştirme sonuçlarının ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili dekanlıklara başvurmaları ve kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

1- Dilekçe
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- DUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı Olabilir)
4- İkametgâh Belgesi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü Onaylı)
5-Nüfus Cüzdan Örneği (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü Onaylı)
6-Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Diploma Sureti ise Noter Tasdikli olmalı)
7-Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği
8-Erkek Adaylardan Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi ( Tecil Belgesi Son 6 Ay)
9- Adli Sicil Kaydı
10- Sağlık Kurulu Raporu
(Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
11- Kamu Kurumlarında Daha Önce Görev Yapmış Olanların En Son Görev Yaptıkları Kurumlardan Alacakları Hizmet Belgesi
12- Fotoğraf (18 Adet)