Deik Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Genel Kurulu

Explanation: Deik Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Genel Kurulu Tam Yol Yola Devam...
Categorie: TOPLANTI
Adding Date: 07.11.2012
Date Valid: 21.10.2020, 05:54
Site: İAÜ - Etkinlik ve Haber Portalı
URL: http://etkinlik.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=1312


DEIK EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ GENEL KURULU
TAM YOL, YOLA DEVAM
 
Ülkemiz ekonomisinin küresel ekonomiyle bütünleşmesi yönünde çok yönlü ve etkin bir dış ekonomik ilişkiler politikası geliştirilmesi ve uygulanması için önemli çalışmalar yürüten DEIK bünyesinde kurulan ‘DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi; eğitim alanında sadece iç dinamiklere bağlı kalınmaması gerektiği düşüncesi ile ülkemizdeki en geniş kapsamlı yükseköğretim platformu olarak iki senedir yoğun çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’de sunulan eğitim hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı konusunda DEIK desteği ile yürütülen çalışmalar ülkemiz ekonomisine, eğitim sektörümüzün gelişimine ve uluslararası rekabet edebilirliğine hissedilir bir ivme kazandırdı.

2 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen ilk Genel Kurulda İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Konsey Başkanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rıfat Sarıcaoğlu Başkan Vekili, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim ve TOBB ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Şahin Başkan Yardımcısı seçildi.

Başkan Dr. Mustafa Aydın, “yeni Yürütme Kurulu ve sayıları her geçen gün artan EEİK üyeleri ile birlikte büyük hedeflerle çıktıkları DEİK ailesi ile birlikte çok daha önemli ve kapsamlı çalışmalara imza atacaklarını” belirtti.

Planlanan gelecek dönem faaliyetlerin bazıları;

• Uluslararası yükseköğretim hareketliliğinden Türkiye üniversitelerinin faydalarını artırabileceği işbirliği olarak görülen T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirlerini EEİK üyeleriyle İstanbul’da ortak bir toplantıda bir araya getirme çalışmaları,
• 2. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı,
• NAFSA 2013 ve diğer birçok ulusal ve uluslar arası fuarda toplu fuar katılımı,
• Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile bürokrasiyi hafifletici faaliyetler/çalışmalar yapılması
• Turizm Bakanlığı ile ortak stratejilerin belirlenmesi
• Yurtdışından eğitim sektörü heyetlerinin ülkemize getirilmesi
• Yurtdışında eğitim ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi olarak belirlendi.