HABER ARAMA


Gelişmiş

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR


  Mevlana Değişim Programı Başvuruları

    08.01.2015

  İstanbul Aydın Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Başvuruları başladı.

  Categorie  Kategori : MEVLANA
  Comments  Yorum : 0
  Reading  Okuma : 2158

  Share |

  12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

  Sevgili İstanbul Aydın Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Adayı Öğrencilerimiz;

  08 Ocak 2015 tarihinden itibaren başvurular kabul edilmeye başlanacak ve başvurular

  15 Ocak 2015 mesai bitiminde sonlandırılacaktır.

  Yrd. Doç. Dr. Zelha ALTINKAYA Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
  Tel: 444 1 428 / 24605

  E Posta: mevlana@aydin.edu.tr
  zaltinkaya@aydin.edu.tr
  ozumuzun@aydin.edu.tr

  Prof. Dr. Zafer ASLAN Uluslararası İlişkiler Direktörü; zaferaslan@aydin.edu.tr

  Mevlana Değişim Programı Başvuru Şartları

  Burslu Başvurular İçin
  Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması, (3/4)

  Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç buçuk olması. (3.5/4)

  (*) Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

  Burssuz Başvurular İçin

  Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması, (2.5/4)

  Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması. (3/4)

  Başvuru Tarihleri: 08 Ocak -15 Ocak 2015

  Mevlana Değişim Programına Başvuruları Nasıl Yapacaksınız?

  Kısaca yapılacak işlem şöyle olacaktır:
  1. Formu bilgisayarınıza indirerek istenen kişisel bilgileri doldurulmalı, resim yerine "vesikalık" tarzında bir fotoğrafınızı kes-yapıştır yapmanız gerekmektedir.

  2. Doldurduğunuz başvuru formunu (PDF ve ya Word formatında) ve TRANSKRİPT’inizin elektronik kopyasını iaufarabi@aydin.edu.tr e-mail adresine konu kısmına AD-SOYAD’ınızı yazarak göndermelisiniz (Elektronik traskript onaysız olabilir).

  3. Okul Öğrenci İşleri büronuza başvurarak onaylı TRANSKRİPT’inizi onaylı halini almalısınız.

  4. Hazırladığınız başvuru formundan bir kopya çıktıyı (İmzalanmış bir şekilde) ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının çıktı olarak verdiği “onaylı” transkriptinizi önce Bilgisayarda tarattıktan sonra, Mevlana ofisine teslim etmek üzere şeffaf poşet dosya içinde lütfen teslim ediniz.

  Böylece başvurunuzun ilk aşaması tamamlanmış olacaktır.

  Taranmış başvuru dosyalarınızı Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlerinin

  mevlana@aydin.edu.tr
  ;

  zaltinkaya@aydin.edu.tr;


  ozumuzun@aydin.edu.tr posta adreslerine iletiniz.


  Yabancı Dil Sınavı 16 Ocak 2015 tarihinde yapılacaktır.

  Değerlendirme sonuçları size bildirilecektir.

  Başvuru yapacak öğrencilerimize başarılar dileriz.

  Yrd. Doç. Dr. Zelha Altınkaya  
  Yrd. Doç. Dr. Özüm Uzun

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
  Mevlana Değişim Programı Kurum Koor. Yrd.

  Tel: 444 1 428 /24605
  Tel: 444 1 428 / 24505

  E-mail: zaltinkaya@aydin.edu.tr; ozumuzun@aydin.edu.tr

  İstanbul Aydın Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Takvimi

  2014-2015 Akademik Yılı

  Mevlana Değişim Programı Nedir?

  Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

  Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

  (*) Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

  (*) 2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.

  Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;

  • Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
  • Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
  • Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
  • Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
  • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

  Mevlana Değişim Programı ile Türkiye’den farklı bir ülkede eğitim alma fırsatını yakalayan Mevlana öğrencileri; uluslararası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olacaklardır. Program kapsamında yurt dışına gidecek bu öğrenciler, edinecekleri akademik deneyimin yanı sıra gittikleri ülkenin kültürlerini yerinde tanıma olanağı bulacaklardır. Yeni arkadaşlar edinen, yabancı dil seviyesini geliştiren bu öğrenciler; akademik hayatlarının bir bölümünü yurt dışında geçirerek edindikleri tecrübe sayesinde kariyer planlarına ulaşma süreçlerinde de önemli bir avantaj kazanacaklardır.

  Mevlana Değişim Programı ile yurtdışına gidecek öğretim elemanları ise yurt dışında ders vermenin yanı sıra, farklı akademik bakış açıları kazanarak çalışmalar yapma ayrıcalığını yakalayacaktır. Akademik işbirliğini ülkelerine döndükten sonra da devam ettirerek çeşitli konferans, proje ve seminerlerle karşılıklı etkileşimin devam etmesini sağlayacaklardır.

  Diğer Değişim Programlarından Farkı
  Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası, bölgesel örgütler ya da bazı ülkeler tarafından yürütülen mevcut bölgesel ve uluslararası değişim programları; Yükseköğretim Kurulu’nun üzerinde durduğu yükseköğretimin küreselleşme yaklaşımına sınırlı düzeyde katkı sunmaktadır. Küresel yükseköğretim vizyonunun önemli bir aracı olarak Mevlana Değişim Programı kapsamında, yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde programa başvuran öğrenciler, bazı ön şartları taşımak kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma fırsatını yakalayacaktır.

  Benzer şekilde Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

  Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?
  Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler.

  Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

  Mevlana Değişim Programı Anlaşmalı Üniversiteler

                                                                                 
  ÜlkeAnlaşması    ÜniversiteBölümler




  Azerbaycan




  Nahçıvan Özel Üniversitesi

  - Matematik
  - Bilgisayar Teknolojileri
  - İktisadi ve İdari
  - Bilimler
  - Uluslararası İlişkiler
  - Uluslararası Ticaret
  - Ekonomi Finans


  Brezilya


  Sao Paulo

  - İktisadi ve İdari Bilimler
  - Uluslararası İlişkiler
  - Uluslararası Ticaret
  - Ekonomi Finans


  Karadağ


  University of Mediterranean Podgorica

  - İktisadi ve İdari Bilimler
  - Uluslararası İlişkiler
  - Uluslararası Ticaret
  - Ekonomi Finans



  Kosova



  İliria College

  - İktisadi ve İdari Bilimler
  - Uluslararası İlişkiler
  - Uluslararası Ticaret
  - Ekonomi Finans

  Yazdırılabilir Sayfa Sayfayı Yazdır | Word'e Aktar Worde Aktar | Tavsiye Et Arkadaşına Gönder | Yorum Yaz Yorum Ekle

  MEVLANA

  En Çok Okunanlar




  Toplam Ziyaretçi : 
  Aktif Ziyaretçi : 

  19359453
  70
     

    Son Ziyaret :  07.07.2020 12:14