HABER ARAMA


Gelişmiş

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR


  Derleme Yasasının Temel İlkeleri ve Uygulama Örnekleri

  Derleme Yasasının Temel İlkeleri ve Uygulama Örnekleri

  Categorie  Kategori : Doç.Melis OKTUĞ
  Comments  Yorum : 0
  Reading  Okuma : 2882

  Share |

  12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

  Özet :
  Yasal derleme, kamusal veya kâr amaçlı olsun, çok sayıda, herhangi bir türde belge üreten tüm gerçek ve tüzel kişilere, bu belgelerin bir veya birkaç örneğini ulusal bir kuruma verme zorunluluğunu getirmektedir. Toplumlarda zaman ve tarihsel dönemler boyunca gerçekleşen toplum değerlerindeki değişiklikler, gelişmeler veya çöküntüler; toplumsal değer ölçütlerinin, bir ülkeden diğerine ve bir tarih kesitinden, diğerine değişime ve gelişmelere uğradığını göstermektedir. İşte, yasal derleme yöntemi ile gerçekleştirilebile¬cek ulusal sistem bünyesinde, sağlanabilecek çeşitli yararların ötesinde; ül¬kede yayınlanan her türlü eserin saklanması ve sonraki dönemlerin araştır-macılarına eksiksiz bir kolleksiyon oluşturularak açık tutulması sağlanacaktır. Toplumlarda, hoşgörü sınırları da, zaman içinde değişebilmektedir. Belirli olaylara karşı, toplumlar, onlarca yıl geçtikçe, daha hoşgörülü olmakta ve toplumun önceki dönemde yaşadığı düşünceler, acılar ve hattâ gelenekler, zaman içinde etkisini kaybetmektedir. Değişen sosyolojik gelişmeler ışığında, sonraki dönemlerin araştırmacıları, tarihî gerçeklen de olduğu şeklinde ince¬leyebileceklerdir. Bütünü ile hukukî açıdan bakıldığında, kanunkoyucunun yasal derleme hakkında aksine bir emredici hüküm öngörmüş olmaması hâ¬linde, her türlü bilgi ve belgenin ve hattâ toplumdaki pornografik belge ve kayıtlar ile şiddet içeren ve nefret ve tiksinme duygularını gündeme getiren belgelerin de saklatımı, yasal derleme gereğine tâbi tutulmalıdır. Bu suretle, kanunkoyucu yapacağı yasal düzenleme kapsamında, hangi belgelerin yasal derleme kapsamına alınacağını ayrıntılı surette belirlemeli ve araştırmacıların belgelere ulaşmasının süresi ve yöntemlerinin de, çıkarılacak kanunda de lege ferenda hükme bağlanmalıdır.
  Anahtar kelimeler : Yasal derleme, ulusal bibliyografya, fikrî haklar, televizyon yayınlan, kanun yanında boşluk, hukuk boşluğu, derleme yasasının tümü kapsayıcılık niteliği.

  Résumé :
  Grâce à la loi de dépôt légal à légiférer de lege ferenda en Turquie et à l'instar de la France ou de la Finlande, les documents de toutes natures seront déposés auprès d'un organisme étatique qui permettra d'une part la conservation des publications du patrimoine national et qui servira également à la constitution d'une bibliographie nationale. Dans ce contexte, les livres, les pérodiques, les vidéos et les autres moyens et supports technologiques qui seront développés ultérieurement à la législation, seront accessibles pour les futurs chercheurs et ceci permettra de même la conservation intacte du passé national et de l'histoire en générale. Du point de vue strictement juridique et sauf disposition contraire et expresse de la loi sur le dépôt légal, toutes sortes de documents devraient être déposés et en nombre prévu par la loi, même si le document serait contraire aux mœurs et coutumes nationales qui peuvent être modifiées dans le temps. Ainsi la législation faite en ce qui concerne la déposition relative de tous les documents dans un pays, répond au souci de constituer une collection exhaustive des documents publiés, et celle-ci sans entamer les valeurs historiques et sociologiques de la population. Par ailleurs une idée contradictoire reflète que le dépôt légal serait une forme discriminatoire d'imposition ou de confiscation de biens privés.
  Mots-clès : Loi de dépôt légal, publications du patrimoine national, bibliographie nationale, supports technologiques, valeurs historiques et sociologiques.

  Yazdırılabilir Sayfa Sayfayı Yazdır | Word'e Aktar Worde Aktar | Tavsiye Et Arkadaşına Gönder | Yorum Yaz Yorum Ekle

  Doç.Melis OKTUĞ

  En Çok Okunanlar
  Toplam Ziyaretçi : 
  Aktif Ziyaretçi : 

  17187230
  99
     

    Son Ziyaret :  26.04.2018 14:32