HABER ARAMA


Gelişmiş

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR


  Af Yasasından Faydalanmak İsteyen Öğrencilere

    15.08.2012

  Af Yasasından Faydalanmak İsteyen Tüm Öğrenciler, Geç Kalmadınız!.

  Categorie  Kategori : ARŞİV
  Comments  Yorum : 0
  Reading  Okuma : 7679

  Share |

  12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

  Af Yasası’ndan Faydalanmak İsteyen Öğrencilere!

  Af Yasası (*) ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yeniden öğrenime başlayacak olan öğrenciler için yasadan yararlanma koşulları aşağıdadır:

  • 2012-13 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılı döneminde kayıt yaptıracak öğrencilerin Başvuru Formu’nu doldurarak en geç 15 Eylül 2012 tarihine kadar Florya Yerleşkesi‘ ne (önlisans-lisans öğrencileri Lisans Öğrenci İşleri Ofisi’ne, lisansüstü öğrencileri Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne) şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

  Başvurularını yukarıdaki koşullara uygun olarak gerçekleştiren adayların intibakları, öğrencinin kaydının yapıldığı fakültenin yönetim kurulu ve varsa ilgili bölüm kurulunun kararına göre yapılacaktır.

  BAŞVURU DÖNEMİ:

  2012-13 Güz yarıyılı için: 15 Eylül 2012  KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
  Her başvuru yapan Cumhuriyet Savcılıklarından “İyi Hal Kağıdı” almalıdır.

  1. ÖNLİSANS VE LİSANS
  2. TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
  3. ÖSYM Sonuç Belgesinin Aslı veya İnternet Çıktısı
  4. Lise Diploması Aslı veya Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi
  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  6. Askerlik Belgesi (1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi)
  7. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş 6 Adet fotoğraf)

  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

  1. Üniversitemiz Senatomuzca Kabul edilen diğer sınav sonuçları veya AYÖS sınav sonuç belgesi.
  2. Lise Diploması Aslı ve Denklik Belgesi ile Türkçeye Çevrilmiş Noter Onaylı Suretleri
  3. İkamet Tezkeresi (kayıt sonrasında)
  4. Öğrenci Vizesi.
  5. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş 6 Adet fotoğraf)
  6. Sağlık Sigortası Yaptırdığına Dair Belge,
  7. Öğrenim Dili Türkçe olan bölümlerde okuyacak öğrenciler için Türkçe Yeterlilik Belgesi.

  DGS SINAVI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN

  1. DGS Sınav Sonuç Belgesi
  2. Ön Lisans Diploması Aslı ve Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi
  3. Transkript (Onaylı)
  4. Ders İçerikleri (Onaylı)
  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  6. Askerlik Durum Belgesi
  7. Fotoğraf (Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 Adet fotoğraf)


  LİSANSÜSTÜ

  Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların kesin kayıtlarında, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeler istenir:

  A) Türk uyruklu öğrencilerden;

  1. Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan, lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri.
  2. Yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti;
  3. Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti ve yetki belgesinin aslı ya da onaylı sureti,
  4. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  5. Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  6. Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti,
  7. T.C. Kimlik Numarası beyanı, ve Nüfus Cüzdanı sureti.
  8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
  9. 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),
  10. Yüksek lisans veya Doktora Programına Kabul Edildiğine Dair Jüri Raporu

   

  B) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

  1. Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye'de yapmış olanlardan Türk öğrenciler için istenen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi,
  2. Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,
  3. Öğrenim Dili Türkçe olan programlar için Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  4. Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  5. Öğrenim vizesi
  6. Pasaport ile pasaportun tercümesinin noter tasdikli sureti,
  7. İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Kayıt sonrasında)
  8. 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

  ---------------------------
  (*) “13.02.2011 tarihine kadar kaydı silinen öğrencilerden, daha önce üniversiteye geri dönmek için müracaat etmeyenler, müracaat edip yararlanmayanlar 6353 sayılı kanunun 11. Maddesi ile eklenen geçici madde 63 gereğince (*) Başvuru Formu’nu doldurarak ayrıldıkları Üniversiteye müracaat ederek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.”
  MADDE 11 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 63 – Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları hâlinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”

  Yazdırılabilir Sayfa Sayfayı Yazdır | Word'e Aktar Worde Aktar | Tavsiye Et Arkadaşına Gönder | Yorum Yaz Yorum Ekle

  ARŞİV

  En Çok Okunanlar
  Toplam Ziyaretçi : 
  Aktif Ziyaretçi : 

  19083470
  36
     

    Son Ziyaret :  06.04.2020 18:07